Moja zóna

PANORAMA PRODUKT s.r.o.

Jelenia 15, 811 05 Bratislava
35710349
2020218904
Nemá
nezistený
17.02.1997
Výroba chleba

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod PANORAMA PRODUKT s.r.o.


Štatutári PANORAMA PRODUKT s.r.o.


Spoločníci PANORAMA PRODUKT s.r.o.


Predmety podnikania PANORAMA PRODUKT s.r.o.


Kataster PANORAMA PRODUKT s.r.o.


Skrátené výkazy PANORAMA PRODUKT s.r.o.