Moja zóna

DANUBE TOURISTIC s r.o.

Ivánska cesta 27, 821 04 Bratislava
35719354
2020969170
Nemá
nezistený
29.05.1997
Ost.rezervačné služ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod DANUBE TOURISTIC s r.o.


Štatutári DANUBE TOURISTIC s r.o.


Spoločníci DANUBE TOURISTIC s r.o.


Predmety podnikania DANUBE TOURISTIC s r.o.


Kataster DANUBE TOURISTIC s r.o.


Skrátené výkazy DANUBE TOURISTIC s r.o.