Moja zóna

ZELSEM, spol. s r.o., v konkurze

900 50 Kráľová pri Senci
35720395
2020982634
Nemá
nezistený
12.06.1997
Veľkoobchod s obilím

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

ZiskZELSEM, spol. s r.o., v konkurze


2017
2018
2019
2020
2021

TržbyZELSEM, spol. s r.o., v konkurze


2017
2018
2019
2020
2021

Zisk pred zdanenímZELSEM, spol. s r.o., v konkurze


2017
2018
2019
2020
2021

EBITDAZELSEM, spol. s r.o., v konkurze


2017
2018
2019
2020
2021

Koneční uživatelia výhod ZELSEM, spol. s r.o., v konkurze


Štatutári ZELSEM, spol. s r.o., v konkurze


Spoločníci ZELSEM, spol. s r.o., v konkurze


Predmety podnikania ZELSEM, spol. s r.o., v konkurze


Kataster ZELSEM, spol. s r.o., v konkurze


Skrátené výkazy ZELSEM, spol. s r.o., v konkurze