Moja zóna

ALVEX LEASING, spol. s r.o.

Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
35723777
2021382737
Nemá
nezistený
14.07.1997
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ALVEX LEASING, spol. s r.o.


Štatutári ALVEX LEASING, spol. s r.o.


Spoločníci ALVEX LEASING, spol. s r.o.


Predmety podnikania ALVEX LEASING, spol. s r.o.


Kataster ALVEX LEASING, spol. s r.o.


Skrátené výkazy ALVEX LEASING, spol. s r.o.