Moja zóna

REIN, s.r.o.

Súkenícka 4, 821 09 Bratislava
35728655
2020228991
Nemá
nezistený
29.09.1997
Ost.špecializ.stav.práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod REIN, s.r.o.


Štatutári REIN, s.r.o.


Spoločníci REIN, s.r.o.


Predmety podnikania REIN, s.r.o.


Kataster REIN, s.r.o.


Skrátené výkazy REIN, s.r.o.