Moja zóna

Qualitum, s.r.o.

Vígľašská 10, 851 07 Bratislava
35736747
2021386389
Nemá
nezistený
05.12.1997
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,03
0,03
64,7
1,5 %
423 €
215,7 %
2020/2019
5,63 tis. €
4,3 %
2020/2019
0,03
206,1 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskQualitum, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €

TržbyQualitum, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €

SkóringQualitum, s.r.o.


n/a
0,98
n/a
64,7

Zisk pred zdanenímQualitum, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €

EBITDAQualitum, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €

Koneční uživatelia výhod Qualitum, s.r.o.


Štatutári Qualitum, s.r.o.


Spoločníci Qualitum, s.r.o.


Predmety podnikania Qualitum, s.r.o.


Kataster Qualitum, s.r.o.


Skrátené výkazy Qualitum, s.r.o.