Moja zóna

PK CONSULT, s.r.o.

Hornádska 24, 821 07 Bratislava
35747544
2021409181
Nemá
nezistený
05.06.1998
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,61
-0,18
0,23
441,9 %
895 €
116,2 %
2020/2019
N/A
0,61
106,7 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskPK CONSULT, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €

TržbyPK CONSULT, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €

SkóringPK CONSULT, s.r.o.


-0,75
-3,42
n/a
0,23

Zisk pred zdanenímPK CONSULT, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €

EBITDAPK CONSULT, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €

Koneční uživatelia výhod PK CONSULT, s.r.o.


Štatutári PK CONSULT, s.r.o.


Spoločníci PK CONSULT, s.r.o.


Predmety podnikania PK CONSULT, s.r.o.


Kataster PK CONSULT, s.r.o.


Skrátené výkazy PK CONSULT, s.r.o.