Moja zóna

BALPAS, s.r.o.

Vŕbová 8/8598, 821 07 Bratislava
35748885
2020230465
Nemá
nezistený
22.06.1998
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A