Moja zóna

WWW.CUORECREATIVO.COM, s.r.o.

Dunajská 8, 811 08 Bratislava
35750545
2021411392
SK2021411392
nezistený
29.07.1998
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,03
0,03
0
188,3 %
-561 €
81 %
2020/2019
9,49 tis. €
27,3 %
2020/2019
-0,03
81,2 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskWWW.CUORECREATIVO.COM, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €

TržbyWWW.CUORECREATIVO.COM, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
16 tis. €
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €

SkóringWWW.CUORECREATIVO.COM, s.r.o.


-2,8
-0,88
n/a
0,4

Zisk pred zdanenímWWW.CUORECREATIVO.COM, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €

EBITDAWWW.CUORECREATIVO.COM, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €

Koneční uživatelia výhod WWW.CUORECREATIVO.COM, s.r.o.


Štatutári WWW.CUORECREATIVO.COM, s.r.o.


Spoločníci WWW.CUORECREATIVO.COM, s.r.o.


Predmety podnikania WWW.CUORECREATIVO.COM, s.r.o.


Kataster WWW.CUORECREATIVO.COM, s.r.o.


Skrátené výkazy WWW.CUORECREATIVO.COM, s.r.o.