Moja zóna

NEMOS, spol. s r.o.

Koncová 29, 831 07 Bratislava
35762012
2021434008
SK2021434008
nezistený
11.03.1999
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,22
0,41
0,03
46,3 %
23,2 tis. €
267,4 %
2020/2019
46,2 tis. €
53,4 %
2020/2019
0,22
278,7 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskNEMOS, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

TržbyNEMOS, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

SkóringNEMOS, spol. s r.o.


8,52
0,54
n/a
0,08

Zisk pred zdanenímNEMOS, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

EBITDANEMOS, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €

Koneční uživatelia výhod NEMOS, spol. s r.o.


Štatutári NEMOS, spol. s r.o.


Spoločníci NEMOS, spol. s r.o.


Predmety podnikania NEMOS, spol. s r.o.


Kataster NEMOS, spol. s r.o.


Skrátené výkazy NEMOS, spol. s r.o.