Moja zóna

FENGHUA, spol. s r.o.

Obchodná 53, 811 06 Bratislava
35776871
2021486808
Nemá
nezistený
19.11.1999
Maloobchod s nábytkom

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod FENGHUA, spol. s r.o.


Štatutári FENGHUA, spol. s r.o.


Spoločníci FENGHUA, spol. s r.o.


Predmety podnikania FENGHUA, spol. s r.o.


Kataster FENGHUA, spol. s r.o.


Skrátené výkazy FENGHUA, spol. s r.o.