Moja zóna

Agentúra HOLLMES s.r.o.

Cukrová 14, 811 08 Bratislava
35781815
2020277402
Nemá
nezistený
15.02.2000
Reklamné agentúry

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Agentúra HOLLMES s.r.o.


Štatutári Agentúra HOLLMES s.r.o.


Spoločníci Agentúra HOLLMES s.r.o.


Predmety podnikania Agentúra HOLLMES s.r.o.


Kataster Agentúra HOLLMES s.r.o.


Skrátené výkazy Agentúra HOLLMES s.r.o.