Moja zóna

JS - Invest spol. s r.o.

Nobelovo nám. 10, 851 01 Bratislava
35785454
2021480582
Nemá
nezistený
03.04.2000
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod JS - Invest spol. s r.o.


Štatutári JS - Invest spol. s r.o.


Spoločníci JS - Invest spol. s r.o.


Predmety podnikania JS - Invest spol. s r.o.


Kataster JS - Invest spol. s r.o.


Skrátené výkazy JS - Invest spol. s r.o.