Moja zóna

SUBLIME s.r.o.

J.C.Hronského 18, 831 02 Bratislava
35786574
2020278084
Nemá
nezistený
19.04.2000
Spracovanie dát

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,05
0,19
0,39
70,9 %
1,05 tis. €
371,1 %
2020/2019
17 tis. €
-4,5 %
2020/2019
0,05
282,5 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskSUBLIME s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €

TržbySUBLIME s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €

SkóringSUBLIME s.r.o.


0,85
0,29
0,83
1,41

Zisk pred zdanenímSUBLIME s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €

EBITDASUBLIME s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €

Koneční uživatelia výhod SUBLIME s.r.o.


Štatutári SUBLIME s.r.o.


Spoločníci SUBLIME s.r.o.


Predmety podnikania SUBLIME s.r.o.


Kataster SUBLIME s.r.o.


Skrátené výkazy SUBLIME s.r.o.