Moja zóna

AISA informačné systémy s.r.o.

Parková 7, 821 05 Bratislava
35819375
2020246987
SK2020246987
1 zamestnanec
22.08.2001
Spracovanie dát

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0
0
0,2
39,1 %
151 €
-92,2 %
2020/2019
14,3 tis. €
-63,3 %
2020/2019
0
-94 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE