Moja zóna

InvesTrust s.r.o.

Hanulova 7, 841 01 Bratislava
35837870
2021666878
Nemá
nezistený
10.06.2002
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,06
-0,07
2,01
16,7 %
-1,71 tis. €
-749,8 %
2020/2019
3,54 tis. €
-52,1 %
2020/2019
-0,06
-753,9 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE