Moja zóna

MAXIMUS 2000 s.r.o.

Jurigovo nám. 1, 841 04 Bratislava
35838108
2020287544
Nemá
nezistený
03.06.2002
Ost.maloob.mimo predajní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,03
0,05
0,84
34,9 %
515 €
-84,7 %
2016/2015
7,59 tis. €
-18,5 %
2016/2015
0,03
-88,7 %
2016/2015
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE