Moja zóna

Systémy priemyselnej informatiky, s. r. o.

Kopčianska 14, 851 01 Bratislava
35839988
2021677658
SK2021677658
3-4 zamestnanci
25.06.2002
Technické testovanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,19
0,48
1,59
60,1 %
86,5 tis. €
67,5 %
2020/2019
300 tis. €
53,3 %
2020/2019
0,19
-47,5 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskSystémy priemyselnej informatiky, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €

TržbySystémy priemyselnej informatiky, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €

SkóringSystémy priemyselnej informatiky, s. r. o.


27,38
0,4
0,12
1,83

Zisk pred zdanenímSystémy priemyselnej informatiky, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €

EBITDASystémy priemyselnej informatiky, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod Systémy priemyselnej informatiky, s. r. o.


Štatutári Systémy priemyselnej informatiky, s. r. o.


Spoločníci Systémy priemyselnej informatiky, s. r. o.


Predmety podnikania Systémy priemyselnej informatiky, s. r. o.


Kataster Systémy priemyselnej informatiky, s. r. o.


Skrátené výkazy Systémy priemyselnej informatiky, s. r. o.