Moja zóna

MAGNA INVEST, s.r.o.

Školská 36, 968 01 Nová Baňa
35840765
2021680727
Nemá
nezistený
19.07.2002
Prenájom vlast.nehnuteľ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,02
0,1
0
119 %
-13,7 tis. €
36,9 tis. €
-0,02
N/A
N/A

ZiskMAGNA INVEST, s.r.o.


2014
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
-25 tis. €

TržbyMAGNA INVEST, s.r.o.


2014
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

SkóringMAGNA INVEST, s.r.o.


n/a
-0,19
17,85
1

Zisk pred zdanenímMAGNA INVEST, s.r.o.


2014
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €

EBITDAMAGNA INVEST, s.r.o.


2014
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
-5 tis. €

Koneční uživatelia výhod MAGNA INVEST, s.r.o.


Štatutári MAGNA INVEST, s.r.o.


Spoločníci MAGNA INVEST, s.r.o.


Predmety podnikania MAGNA INVEST, s.r.o.


Kataster MAGNA INVEST, s.r.o.


Skrátené výkazy MAGNA INVEST, s.r.o.