Moja zóna

DATASEP, s.r.o.

Bulharská 70, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
35844655
2020263047
SK2020263047
1 zamestnanec
13.09.2002
Oprava strojov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,14
0,22
2,19
35,2 %
5,88 tis. €
498,6 %
2020/2019
51 tis. €
-36,6 %
2020/2019
0,14
556,7 %
2020/2019
2,2 tis. €
N/A

ZiskDATASEP, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €

TržbyDATASEP, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €

SkóringDATASEP, s.r.o.


4,06
0,65
0,16
5,19

Zisk pred zdanenímDATASEP, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €

EBITDADATASEP, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €

Koneční uživatelia výhod DATASEP, s.r.o.


Štatutári DATASEP, s.r.o.


Spoločníci DATASEP, s.r.o.


Predmety podnikania DATASEP, s.r.o.


Kataster DATASEP, s.r.o.


Skrátené výkazy DATASEP, s.r.o.