Moja zóna

HAXX, s.r.o.

Pod Kobylou 68/1241, 841 10 Bratislava
35853344
2021610866
SK2021610866
nezistený
12.03.2003
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,64
0,19
0
433,2 %
-26,5 tis. €
28,9 %
2020/2019
6,52 tis. €
-31,1 %
2020/2019
-0,64
2,5 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE