Moja zóna

CZ TRADE s. r. o.

Jelenia 1, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
35866179
2021747783
Nemá
nezistený
23.09.2003
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,04
0,1 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

ZiskCZ TRADE s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €

TržbyCZ TRADE s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

SkóringCZ TRADE s. r. o.


n/a
1
n/a
1 000,04

Zisk pred zdanenímCZ TRADE s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €

EBITDACZ TRADE s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €

Koneční uživatelia výhod CZ TRADE s. r. o.


Štatutári CZ TRADE s. r. o.


Spoločníci CZ TRADE s. r. o.


Predmety podnikania CZ TRADE s. r. o.


Kataster CZ TRADE s. r. o.


Skrátené výkazy CZ TRADE s. r. o.