Moja zóna

HAPPY CENTURY, s.r.o.

Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava
35871857
2021772753
SK2021772753
5-9 zamestnancov
11.12.2003
Ost.maloob.mimo predajní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,01
0,02
0,47
23,4 %
4,58 tis. €
-42,5 %
2020/2019
275 tis. €
-4,2 %
2020/2019
0,01
-49,1 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE