Moja zóna

EuroClip, s.r.o.

Ivana Bukovčana 22, 841 07 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
35885424
2021835871
SK2021835871
1 zamestnanec
19.04.2004
Maloob.s telekom.prístr.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,75
0,92
4,79
19,3 %
90,5 tis. €
1 271,7 %
2020/2019
117 tis. €
1 351,5 %
2020/2019
0,75
20,4 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskEuroClip, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €

TržbyEuroClip, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

SkóringEuroClip, s.r.o.


14,75
0,81
0,08
5,18

Zisk pred zdanenímEuroClip, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €

EBITDAEuroClip, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €

Koneční uživatelia výhod EuroClip, s.r.o.


Štatutári EuroClip, s.r.o.


Spoločníci EuroClip, s.r.o.


Predmety podnikania EuroClip, s.r.o.


Kataster EuroClip, s.r.o.


Skrátené výkazy EuroClip, s.r.o.