Moja zóna

Accross, s.r.o.

Arménska 10, 821 07 Bratislava
35886048
2021830503
SK2021830503
nezistený
13.05.2004
Účtovnícke činnosti

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,8
1,96
0
140,9 %
-27,5 tis. €
-276,3 %
2020/2019
3,9 tis. €
-78,2 %
2020/2019
-0,8
-445,1 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2015
2016
2017
2018
2019
2020
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE