Moja zóna

TOP TRAVEL s.r.o.

Fazuľová 1, 811 07 Bratislava
35892668
2021860511
Nemá
nezistený
10.07.2004
Čin.cestov.agentúr

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,1
-0,3
1
68 %
-3,54 tis. €
-297,4 %
2020/2019
423 €
-93,1 %
2020/2019
-0,1
-413,4 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskTOP TRAVEL s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €

TržbyTOP TRAVEL s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €

SkóringTOP TRAVEL s.r.o.


1,76
0,32
2,1
1,94

Zisk pred zdanenímTOP TRAVEL s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €

EBITDATOP TRAVEL s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €

Koneční uživatelia výhod TOP TRAVEL s.r.o.


Štatutári TOP TRAVEL s.r.o.


Spoločníci TOP TRAVEL s.r.o.


Predmety podnikania TOP TRAVEL s.r.o.


Kataster TOP TRAVEL s.r.o.


Skrátené výkazy TOP TRAVEL s.r.o.