Moja zóna

BALNEO-RELAX-CENTRUM s r.o.

Moskovská 11, 811 08 Bratislava
35900121
2021967783
Nemá
nezistený
06.09.2004
Služ.týk.sa teles.pohody

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod BALNEO-RELAX-CENTRUM s r.o.


Štatutári BALNEO-RELAX-CENTRUM s r.o.


Spoločníci BALNEO-RELAX-CENTRUM s r.o.


Predmety podnikania BALNEO-RELAX-CENTRUM s r.o.


Kataster BALNEO-RELAX-CENTRUM s r.o.


Skrátené výkazy BALNEO-RELAX-CENTRUM s r.o.