Moja zóna

Fluid Power Motors s.r.o.

Šamorínska 21, 821 06 Bratislava
35914904
2021940261
Nemá
nezistený
29.12.2004
Nešpecializ.veľkoobchod

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Fluid Power Motors s.r.o.


Štatutári Fluid Power Motors s.r.o.


Spoločníci Fluid Power Motors s.r.o.


Predmety podnikania Fluid Power Motors s.r.o.


Kataster Fluid Power Motors s.r.o.


Skrátené výkazy Fluid Power Motors s.r.o.