Moja zóna

BAUSTRA, s.r.o.

Palisády 33, 811 06 Bratislava
35916788
2021937995
SK2021937995
nezistený
14.01.2005
Zemné práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,2
-0,41
0,24
52,8 %
-114 tis. €
-455,2 %
2020/2019
13,1 tis. €
1 068 %
2020/2019
-0,2
-461,3 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskBAUSTRA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €

TržbyBAUSTRA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €

SkóringBAUSTRA, s.r.o.


41,39
0,47
1,18
2,91

Zisk pred zdanenímBAUSTRA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €

EBITDABAUSTRA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €

Koneční uživatelia výhod BAUSTRA, s.r.o.


Štatutári BAUSTRA, s.r.o.


Spoločníci BAUSTRA, s.r.o.


Predmety podnikania BAUSTRA, s.r.o.


Kataster BAUSTRA, s.r.o.


Skrátené výkazy BAUSTRA, s.r.o.