Moja zóna

AGRECO, s.r.o.

Červeňova 8, 811 03 Bratislava
35924268
2021980081
Nemá
nezistený
05.03.2005
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod AGRECO, s.r.o.


Štatutári AGRECO, s.r.o.


Spoločníci AGRECO, s.r.o.


Predmety podnikania AGRECO, s.r.o.


Kataster AGRECO, s.r.o.


Skrátené výkazy AGRECO, s.r.o.