Moja zóna

DGT Galvano Duscher Slovensko, k.s.

Bernecká 1823, 936 01 Šahy
35927267
2021990564
Nemá
nezistený
23.03.2005
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A