Moja zóna

Keller Automotive Technologies Slovakia k.s., v likvidácii

Dolné Hony 9, 949 01 Nitra
35933224
2022013477
Nemá
nezistený
30.04.2005
Maloobchod s počítačmi

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,15
-0,16
15,96
6,3 %
-6,38 tis. €
-136 %
2020/2019
N/A
-0,11
-128,9 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 mil. €
8 mil. €
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE