Moja zóna

SLO - Project, spol. s r.o.

Zámocká 30, 811 01 Bratislava
35942428
2022027975
Nemá
nezistený
25.06.2005
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod SLO - Project, spol. s r.o.


Štatutári SLO - Project, spol. s r.o.


Spoločníci SLO - Project, spol. s r.o.


Predmety podnikania SLO - Project, spol. s r.o.


Kataster SLO - Project, spol. s r.o.


Skrátené výkazy SLO - Project, spol. s r.o.