Moja zóna

PERMET, s.r.o.

Matejkova 3442/45, 841 05 Bratislava
35946415
2022033442
SK2022033442
nezistený
20.07.2005
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,24
0,27
7,66
12,3 %
4,53 tis. €
831,2 %
2020/2019
23,9 tis. €
41,8 %
2020/2019
0,24
618,8 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE