Moja zóna

DISCOVERY INNOVATION, s. r. o.

Borodáčová 4, 821 03 Bratislava
35951427
2022055354
SK2022055354
0 zamestnancov
23.08.2005
Ost.vydavateľské čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,05
0,07
0
170,2 %
-573 €
-47,3 %
2020/2019
N/A
-0,05
-47,4 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
220 tis. €
200 tis. €
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE