Moja zóna

Consortes s.r.o.

SNP 19, 900 84 Báhoň
35962551
2022085615
Nemá
nezistený
09.11.2005
Nešpecializ.veľkoobchod

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A