Moja zóna

Špeciálna základná škola

Hlavná 67, 976 52 Čierny Balog
35984635
2021626156
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.1999
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,22 mil. €
-95,8 %
2020/2019