Moja zóna

Základná škola - Alapiskola Rimavská Seč

Záhradná 31, 980 42 Rimavská Seč
35991861
2021815884
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.2000
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A