Moja zóna

Základná škola

SNP 1484, 017 01 Považská Bystrica
35995963
2020964682
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1997
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
280 tis. €
-74,6 %
2020/2019