Moja zóna

RUTA, s.r.o.

Železničná 1213/26, 984 01 Lučenec
36007803
2020426177
Nemá
nezistený
06.08.1996
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A