Moja zóna

VÁPENCOVÝ PRIEMYSEL RUŽINÁ, s.r.o.

Tuhár 182, 985 12 Tuhár
36013412
2020466206
SK2020466206
1 zamestnanec
18.11.1996
Nešpecializ.veľkoobchod

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,09
-0,25
1,01
64,9 %
-3,88 tis. €
12,3 %
2020/2019
N/A
-0,09
3,7 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE