Moja zóna

D + D PLUS, s.r.o.

Horná 85/3828, 974 01 Banská Bystrica
36019755
Nemá
nezistený
09.04.1997
Ost.inž.čin.,súv.porad.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A