Moja zóna

NÁKLADNÁ DOPRAVA s.r.o. Krupina "v likvidácii"

Krupinica 429, 963 01 Krupina
36024198
2020071262
Nemá
nezistený
17.09.1997
Nákladná cestná doprava

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A