Moja zóna

KONTAKT CS, s.r.o.

Mlynské Nivy 48, 813 19 Bratislava
36032760
Nemá
07.10.1998

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A