Moja zóna

ZDRUŽENIE PRE ZDRAVIE SLOVAKIA,s.r.o.

Tulská 3497/6, 974 04 Banská Bystrica
36039861
2020088268
SK2020088268
1 zamestnanec
11.02.2000
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,02
0,02
12,23
5,8 %
119 €
-55,9 %
2020/2019
63,2 tis. €
-29,1 %
2020/2019
0,02
-41 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE