Moja zóna

K.G.K., spol. s r.o.

Nám.SNP 19, 960 01 Zvolen
36047341
2020069579
Nemá
nezistený
29.03.2001
Ost.účelové stravovanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A