Moja zóna

Základná škola Jána Kupeckého, Kupeckého 74, Pezinok

Kupeckého 74, 902 01 Pezinok
36062171
2021603914
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
48,4 tis. €