Moja zóna

ZÁKLADNÁ ŠKOLA FÁNDLYHO 11 90201 PEZINOK

Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
36062201
2021603815
Nemá
100-149 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
90,1 tis. €