Moja zóna

Základná škola Školská 190 900 50 Kráľová pri Senci

Školská 190, 900 50 Kráľová pri Senci
36062243
2021610360
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A