Moja zóna

Základná škola Školská 257 900 42 Dunajská Lužná

Školská 257, 900 42 Dunajská Lužná
36062260
2021621162
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A